De zomer is op zijn retour maar wij zijn weer in volle vaart van start gegaan. Inmiddels is er een groep van ongeveer 20 geïnteresseerden die zich hebben aangesloten bij het initiatief. Op 12 augustus kwamen we met een deel van de groep bijeen, en hebben onze ideeën en lekker eten opgewarmd bij een gezellige barbecue in Nieuw-West. Daar hebben we onze gedachten over een G1000 Amsterdam aangescherpt maar ook beter kennis gemaakt met elkaar. We kiezen er in deze verkennende fase nadrukkelijk voor zo open en toegankelijk mogelijk te zoeken naar de beste en meest gedragen ideeën. In de volgende stappen die we gaan nemen willen we concreter na gaan denken hoe we vorm geven aan de G1000 Amsterdam.

We hebben de update in de vorm van een Q&A gegoten:

Kan ik nog meedoen?

Ja zeker! Meld je hier aan.

Wat is de opzet van de G1000 Amsterdam?

Om tot een succesvolle burgertop te organiseren moeten we veel keuzes maken. Grofweg vallen die in twee groepen uiteen: inhoudelijke en praktische. We zijn begonnen om vooral over de eerste te praten. Maar nu gaan we ook meer en meer over de praktische vertaling van de principes praten. Wie worden uitgenodigd? Hoe praten we met elkaar tijdens de top? Wat willen we met de resultaten. Maar ook: Waar vindt de top plaats? Hoe organiseren we de middelen? Deze en andere vragen gaan we in de komende periode beantwoorden. Wat voor ons belangrijk is dat het een inclusieve bijeenkomst wordt, waarbij zoveel mogelijk bewoners van Amsterdam worden betrokken. Tenslotte willen we digitale middelen inzetten om het bereik van de bijeenkomst te vergroten.

Hoe ziet de planning er uit?
tijdspad-burgertop-amsterdam

Werken jullie samen met andere G1000 initiatieven?

In navolging van de G1000 in België, zijn er in verschillende steden in Nederland initiatieven voor een burgertop volgens dit G1000 model opgestart. We laten ons daar graag door inspireren. Zo wordt er in de gemeente Uden in oktober een burgertop georganiseerd en is Houten aan het onderzoeken hoe ze een top in de steigers kunnen zetten. Ook is er een G1000 platform opgericht door de initiatiefnemers van de Amersfoortse burgertop. Maar we vinden het ook erg belangrijk om een burgertop te organiseren die zo goed mogelijk aansluit op de behoeften in onze stad. We hebben contact met deze andere organisatoren, maar de G1000 Amsterdam is een op zichzelf staand initiatief.

Waarom organiseren jullie een burgertop, de stad heeft toch al een gemeentebestuur?

Dat klopt. Het college van Burgemeesters en Wethouders vormt het stadsbestuur. De raadsleden vertegenwoordigen de belangen van alle bewoners. Maar het gemeentebestuur is niet de enige plek waar besluiten worden genomen. Ook bewoners nemen dagelijks besluiten die effect hebben op de manier waarop wij samenleven. Soms in samenwerking met bestuurders, en soms – misschien wel steeds meer – met bewoners onderling.

We kiezen eens in de vier jaar een nieuw stadsbestuur. Veel mensen vinden de afstand tot het politiek bestuur te groot. Slechts 54% van de kiesgerechtigde Amsterdammers heeft gestemd, en de rol die de bestuurscommissies spelen in het vertegenwoordigen van bewoners moet zich in de komende jaren uitwijzen. Ondertussen staat de samenleving niet stil. Bezuinigingen en een terugtrekkende overheid vragen om verantwoordelijkheden vanuit de samenleving. Amsterdammers krijgen meer verantwoordelijkheden daarom vinden wij het belangrijk dat we samen nadenken over de toekomst van onze stad.

Politieke besluitvorming speelt zich niet alleen maar af in de gemeenteraad, maar ook in de stad. We vinden het daarom belangrijk dat bewoners met elkaar en met bestuurders en andere betrokkenen in gesprek gaan zodat. In het onderstaande schema ‘Meervoudige Democratie’ wordt de diversiteit in besluitvorming mooi weergegeven. Het wordt uitgelegd aan de hand van natuurbeleid, maar dit model is ook toepasbaar op andere terreinen, zoals huisvesting, zorg en leefbaarheid.

Bron: Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein. I.Salverda, M. Pleijte en R. van Dam.

Wanneer vindt de G1000 Amsterdam plaats?

Het plan is om de burgertop in het voorjaar van 2015 te organiseren.

Hoe kan ik meedoen aan de G1000 Amsterdam?

Een van de belangrijke beslissingen die we binnenkort gaan maken is hoe deelnemers aan de G1000 burgertop kunnen meedoen. Bij de verschillende toppen waar we door ons laten inspireren zijn verschillende methoden gebruikt. Of deelnemers worden geloot, bijvoorbeeld doordat de gemeente het mogelijk maakt om random uitnodigingsbrieven naar burgers te sturen. Een andere mogelijkheid is om meer grassroots te werken en bijvoorbeeld via maatschappelijke organisaties, bedrijven, en bewonersorganisaties duizend mensen bij elkaar te brengen. Ook een mix van loting en uitnodiging is een mogelijkheid.

De ambitie die voorop staat is om een bijeenkomst te organiseren waarbij een zo divers mogelijke groep Amsterdammers aanwezig is. Zodra we deze keus hebben gemaakt, zal je daar van horen! Als je intussen interesse hebt om mee te doen, neem dan vooral contact met ons op. Elk enthousiasme voor het initiatief verwelkomen we.

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

    Naam *
    E-mail *
    Website

Burgertop-Amsterdam-logo-def