verhaal-in-raad

Ons plan voor een G1000 Burgertop Amsterdam is positief ontvangen door raadsleden en de burgemeester. We hebben de burgertop vandaag toegelicht in raadzaal van het stadhuis. Dat deden we tijdens de vergadering van de Commissie Algemene Zaken. Deze commissie gaat onder andere over de democratie in de stad. Lees hieronder de tekst die Bart Cosijn namens de Burgertop Amsterdam uitsprak.

“Geachte burgemeester, geachte wethouder en raadscommissieleden,

Dank uw wel voor deze gelegenheid om u te vertellen over de G1000 Burgertop Amsterdam. Ons motto is Eén dag denkkracht voor de stad.

De democratie in onze stad gaat ons aan het hart. In maart vorig jaar bleef de helft van de Amsterdamse kiezers thuis. En gisteren trok slechts 41 % naar de stembus. Daar staat tegenover dat de behoefte aan publieke plekken voor gesprek over wat ons bindt groot is. Dat zien we overal om ons heen.

Ons plan is simpel: op zaterdag 6 juni komen we met 1000 Amsterdammers bij elkaar om een agenda voor de stad op te stellen. Wij geloven namelijk dat wij inwoners méér voor Amsterdam kunnen betekenen dan één keer in de vier jaar stemmen. We ontmoeten elkaar op die dag aan 100 ronde tafels. En we zetten onze denkkracht en ervaring in om slimme oplossingen voor problemen en uitdagingen in onze stad te bedenken. Deze presenteren we vervolgens aan heel Amsterdam.

Dit is een kans voor ons allemaal. Van harte nodigen we u, gemeenteraad en stadsbestuur, uit om uitdagingen aan te dragen waar wij Amsterdammers onze tanden in zetten. Wat driekwart jaar geleden begon met een oproep in Het Parool is uitgegroeid tot een van groep vijfentwintig vrijwilligers. Wij gaan nu de stad rond om nog veel meer uitdagingen op te halen, via gesprekken op straat en online. Samen vormen deze de input voor de Burgertop.

De afgelopen weken hebben we met nagenoeg alle fracties in uw gemeenteraad gesproken. Ook leggen verschillende bestuurscommissies nu contact met ons. Samen staan we sterk om op een meer inclusieve en slimmere manier de stad te besturen. Wij bieden onze organisatiekracht en enthousiasme aan u aan. En daarnaast vragen wij u om praktische ondersteuning op twee punten. Ten eerste bij het mogen uitnodigen van Amsterdammers door een eenmalige loting via de Gemeentelijke Basis Administratie. En ten tweede een financiële bijdrage voor een gedeelte van de productionele kosten. Het andere deel halen wij binnen via crowdfunding en via sponsoring door betrokken Amsterdamse bedrijven en organisaties.

Laat de Burgertop op 6 juni het begin zijn van een nieuwe traditie. Regelmatig komen wij met een zo divers mogelijke groep Amsterdammers bij elkaar om onszelf en ons bestuur advies te geven. Misschien wel elke twee jaar een Burgertop voor de hele stad. Net zoals gebeurd is in Brussel in 2011, vorig jaar in Amersfoort en later dit jaar ook in andere Nederlandse steden. En wie weet heeft straks elke stadsdeel ook een eigen burgertop. De Pijp is alvast begonnen en organiseerde anderhalve week geleden een G250.

Kortom: wij horen heel graag uitdagingen die u wilt agenderen, hopen op uw praktische ondersteuning, en dat u zich wilt verbinden aan de uitkomsten van de Burgertop.

Dank u wel.”

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

    Naam *
    E-mail *
    Website

Burgertop-Amsterdam-logo-def