Amsterdam, 13 juni 2015

Vandaag presenteert de Burgertop Amsterdam op www.burgertop-amsterdam.nl/resultaten een eerste overzicht van de gespreksresultaten van de burgertop van 6 juni. Op die dag praatten 250 Amsterdammers aan vijfendertig tafels over de onderwerpen die zij belangrijk vinden voor de stad. In drie gespreksrondes bespraken zij concrete oplossingen voor de door hen aangedragen problemen. De presentatie online is het resultaat van een inventarisatie van die ideeën. Een uitgewerkt rapport van de Burgertop volgt deze zomer.

Populaire thema’s

De meest populaire thema’s van de dag waren:

 • burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven
 • de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing
 • de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum

De oplossingen voor die thema’s variëren van een online platform gekoppeld aan ontmoetingen tussen Amsterdammers; een blote-voeten-pad in de stad; een buurtbouwbureau; keurmerk voor duurzaam georganiseerde festivals; ondernemen vanuit een uitkering; en de gastheer of gastvrouw van de buurt.

Hoe verder?

De deelnemers aan de top zijn nu in the lead. De organisatoren van de Burgertop helpen hen de ideeën verder te brengen door de resultaten deze zomer aan te bieden aan het college van B&W. Daarnaast hebben vier van de zeven bestuurscommissies van de stadsdelen de Burgertop uitgenodigd om de ideeën te komen presenteren. Amsterdammers die niet hebben meegepraat op 6 juni maar wel willen meedoen met de uitwerking van de ideeën kunnen zich aanmelden via de website.

Waarom een Burgertop?

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de helft van de stemgerechtigden niet gestemd. Maar het is een misvatting om te denken dat mensen die niet stemmen niet betrokken zijn bij hun stad. Wij, de organisatoren van Burgertop, vinden het belangrijk te zoeken naar nieuwe vormen van democratie waarin een grotere groep burgers betrokken wordt bij het bestuur van hun eigen stad. Met het organiseren van de Burgertop willen we demonstreren dat er andere vormen van democratie mogelijk zijn dan alleen stemmen op politieke partijen.

  Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

  Naam *
  E-mail *
  Website

Burgertop-Amsterdam-logo-def