Op zaterdag 6 juni vond de eerste Burgertop Amsterdam plaats in de Zuiderkerk. Op deze dag kwamen 250 Amsterdammers bij elkaar om te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden in de stad. Samen hebben ze bijna zestig ideeën en plannen gemaakt voor de stad Amsterdam. Om er weer even in te komen geven we graag een overzicht van waar we eindigden op 6 juni en wat er in de tussentijd is gebeurd.

De Burgertop Amsterdam werd op 6 juni afgesloten met 57 ideeën en plannen die door kleine groepen in ronde tafelgesprekken zijn bedacht. Deze plannen en ideeën deelden wij via de website. En de betrokken deelnemers ontvingen elkaars contactgegevens en een samenvatting van hun idee, zodat ze verder konden werken aan wat ze belangrijk vinden voor de stad. Daarnaast gaven we aan dat we de plannen die ondersteuning kunnen gebruiken van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders, en de bestuurscommissies in de verschillende stadsdelen, bij hen onder de aandacht zouden gaan brengen.

Binnen twee weken ná de Burgertop vroeg wethouder Ivens, die tevens de opening had verricht, om bijgepraat te worden over de uitkomsten. We hebben hem toen alle plannen overhandigd, en daarbij een selectie gemaakt van twintig plannen waarvan we inschatten dat de centrale gemeente, raad of college, zeer waarschijnlijk een rol zou moeten spelen. Hij heeft beloofd deze bij zijn collega’s onder de aandacht te brengen. Zaterdag 26 september vindt de follow-up-dag plaats, van twee tot vijf uur in de Meevaart in Amsterdam Oost. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd! Tijdens de follow-up kijken we samen hoe het ervoor staat met de plannen, welke hulp-vragen er zijn, en hoe die beantwoord kunnen worden.

Ronde door de stad

In augustus zijn we begonnen met een ronde langs alle stadsdelen. Sommige stadsdelen hebben zelf contact met ons gezocht, anderen hebben wij benaderd. Het doel van deze gesprekken is om aan de ene kant de resultaten van de Burgertop onder de aandacht te brengen bij de zeven bestuurscommissies van de stad. En aan de andere kant om ervaringen te delen: wat ging er goed en wat zou er beter kunnen. Zo waren we op 26 augustus te gast bij de bestuurscommissie in stadsdeel Oost, op 8 september in West en op 10 september bij de bewonersvereniging ANGSAW in Noord. De gesprekken in de andere stadsdelen gaan nog plaatsvinden: 30 september in Nieuw-West, 7 oktober in stadsdeel Zuid, 13 oktober in Centrum, 11 november in Noord. De datum voor Zuidoost is nog niet bekend.

De reacties van de leden van de Bestuurscommissie lopen redelijk uiteen, van heel enthousiast tot kritisch. Het is heel begrijpelijk dat een lid van een bestuurscommissie, iemand die zijn tijd investeert in het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de inwoners en ondernemers in zijn of haar stadsdeel, zich afvraagt of de Burgertop Amsterdam wel representatief genoeg was. Die vraag stellen wij ons ook. We proberen zo open mogelijk te zijn over de aanpak, resultaten en leerpunten van de Burgertop Amsterdam, zodat we van elkaar kunnen leren en tot een zinvolle vernieuwing van de democratie kunnen komen. En dat begint gelukkig een steeds levendigere discussie in de stad te worden. De meeste leden van bestuurscommissies en ambtenaren die we spreken zijn erg benieuwd naar de plannen en de ervaring van de Burgertop, sommigen waren er zelf bij om als vrijwilliger mee te helpen.

Openbaar debat

Naast de gesprekken in de stadsdelen organiseren we ook een openbare debat in De Balie onder de noemen ‘De toekomst van de democratie in Amsterdam’.  Dit zal plaatsvinden op maandagavond 23 november en daarvoor nodigen we de gemeenteraad en de bestuurscommissies als deelnemer uit. Ook wethouder Choho zal die avond aanwezig zijn. We vinden het belangrijk om met dit debat de werking van de democratie eens goed tegen het licht te houden. Amsterdam heeft namelijk een belangrijke bestuurlijke vernieuwing doorgemaakt in opdracht van het Rijk: het opheffen van de stadsdelen. Tot 2014 hadden deze stadsdelen een volwaardig democratisch bestuur. In plaats daarvan zijn (democratisch verkozen) bestuurscommissies ingesteld met beperkte bevoegdheden. Hun kerntaak is bovenal de ‘ogen en oren’ te zijn voor het stadsbestuur en geluiden uit de samenleving op te vangen zodat de stem van de Amsterdammer goed meegenomen kan worden in het beleid en de besluitvorming.

Nieuwe tijd

Naast deze bestuurlijke veranderingen heeft er ook een politieke verandering plaatsgevonden: de PvdA voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in de oppositiebanken moeten plaatsnemen. Deze politieke én organisatorische dynamiek in de stad heeft er mogelijk toe geleid dat Amsterdam op het gebied van democratische vernieuwing achter loopt bij andere steden in Nederland. Zo organiseert de gemeenteraad in Utrecht al enige tijd raadsinformatieavonden, en initieerde het college een dialoog met gelote burgers over energie en duurzaamheid. Steden als Amersfoort, Nijmegen en Groningen omarmden initiatieven voor burgertoppen, de gemeente Zeist nodigde haar inwoners uit om met voorstellen voor bezuiniging te komen.

En zo zijn er nog veel mee voorbeelden van steden en dorpen die actief op zoek zijn naar nieuwe vormen van interactie tussen burgers en bestuur. Zie bijvoorbeeld ook de initiatieven die binnen zijn gekomen bij de Democratic Challenge, een project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Plasterk, belangrijke adviseurs en criticasters zoals de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, en ex-ombudsman Alex Brenninkmeijer en zelfs oud-burgemeester Job Cohen geven een vergelijkbaar boodschap af als er in de steden en dorpen te horen is: deze tijd vraagt om nieuwe vormen van democratie.

Zinvolle democratie

Gezien alle initiatieven die er ontwikkeld zijn in de afgelopen tijd is de Burgertop van 6 juni geen uniek evenement. Er zijn vele bijeenkomsten waarbij inwoners, bestuurders en ondernemers naar toe komen om hun ervaringskennis te delen en oplossingen voor prangende problemen te bedenken. De uitdaging waar wij nu voor staan is om deze informele democratie en de formele besluitvormingsstructuur beter aan elkaar te verbinden. Na 200 jaar stemmen op politieke partijen is de tijd rijp om naar een breder palet voor democratische betrokkenheid en ervaring te zoeken. Niet om alleen ideeën uit de samenleving ‘op te halen’ of om slechts onze frustratie ‘af te geven’, maar vooral om onze denkkracht vóór en betrokkenheid met onze leefomgeving zinvol in te zetten. Aan ons allemaal de uitdaging onze democratie hier zo goed mogelijk voor in te richten. Kom daarom zaterdag naar de follow-up-dag en 23 november naar het debat in De Balie!

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

    Naam *
    E-mail *
    Website

Burgertop-Amsterdam-logo-def