lijst-tafelindeling-small

Alle onderwerpen in een lijst met tafelnummers

tafel

Inspraak van huurders en bewonersparticipatie

tafel

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen

tafel

Ondernemen vanuit een uitkering / sociaal ondernemerschap

tafel

Discriminatie op de arbeidsmarkt

tafel

Ouderen langer thuis blijven wonen

tafel

Airbnb, toerisme en de woningvoorraad

tafel

Verkeersveiligheid in de stad

tafel

Het centrum auto-vrij

tafel

Schone energie

tafel

De regeldruk (vergunningbeleid)

tafel

Balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum

tafel

Diversiteit en tolerentie tav seksualiteit/gender

tafel

De multiculturele rijkdom (tolerantie, discriminatie, respect)

tafel

Armoede en ongelijkheid (verschillen arm-rijk)

tafel

Luchtkwaliteit (minder luchtvervuiling)

tafel

Toegankelijkheid in de openbare ruimte

tafel

De rol van religie in Amsterdam

tafel

De festivalisering van de stad

tafel

Rekening houden met bewoners/ondernemers bij plan in de stad (planschade)

tafel

Zwarte scholen, witte scholen

tafel

Vergroening van de stad

tafel

Spelen in de stad (kinderen)

tafel

Jeugd in de stad (12-18 jr)

tafel

Recyclen van afval

tafel

Amsterdam in 2030

tafel

Jeugdwerkloosheid en stageplekken

tafel

Sportclubs beter benutten

tafel

De rol van bestuurscomissies en bestuurlijke vernieuwing

tafel

Duurzaam voedselgebruik

tafel

Samenwerking in de wijk tussen burgers, ondernemers, bedrijven, politiek

tafel

Stadslandbouw, stadsimkers, urban farming, buurtmoestuinen

tafel

De invloed van burgers op lokaal beleid en begroting

tafel

Burgerpersbureau’s en burgerjournalistiek

tafel

Burgerparticipatie, zelfbestuur, sociaal doe-het-zelven

tafel

Parkeren in Amsterdam (fietsen, auto’s)

Burgertop-Amsterdam-logo-def