Eric-Wiersma

Eric Wiersma is actief als adviseur jeugd, stadssocioloog, social reporter en eventmanager, Hij is geinteresseerd in jeugd, politiek, filosofie, (herstel)recht en de stad Amsterdam. Eric denkt mee in het methodeteam. “Ik werk graag mee aan democratische vernieuwing, overtuigd van meerwaarde deliberatieve democratie, geinspireerd door David van Reybrouck’s publicatie ‘Tegen Verkiezingen. Een G1000 burgertop is een mooi voorbeeld van democratische vernieuwing. Ik krijg energie van verbinden, innovatie en co-creatie, en kanteling van onderop (participatie en eigen initiatief) in samenwerking met anderen!”

Burgertop-Amsterdam-logo-def