Lara Oliveri

Lara Oliveri is studente politicologie aan de UvA. Ze denkt actief mee in het methodeteam. “Ik vind het van belang dat burgers meer invloed krijgen binnen het besluitvormingsproces. Democratische innovaties kunnen hier een effectieve bijdragen aan leveren. Ik heb er zin in een bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van de Burgertop in Amsterdam!”

Burgertop-Amsterdam-logo-def