Rob van Veelen

participatiemakelaar Indische Buurt

“Ik steun dit initiatief om te komen tot een nieuwe vorm van lokale basisdemocratie.”

Burgertop-Amsterdam-logo-def