Amsterdammers vinden democratie opnieuw uit

Op zaterdag 6 juni 2015 vond in de Zuiderkerk in Amsterdam de Burgertop Amsterdam plaats.

De Burgertop is een onafhankelijk initiatief van betrokken Amsterdammers die zich zorgen maken over de staat van de lokale democratie. We willen een platform bieden aan stadgenoten om te praten over wat deze belangrijk vinden voor de stad. De resultaten van de gesprekken worden tijdens de dag omgezet in concrete plannen. We dagen het stadsbestuur uit om samen met ons de plannen te realiseren.

De gespreksonderwerpen

De Amsterdammers die deelnamen aan de top bepaalden zelf de agenda en gespreksonderwerpen. Ze hebben 250 onderwerpen aangedragen, die over 35 gesprekstafels werden verdeeld. Daaronder waren: drukte in de stad, discriminatie op de arbeidsmarkt, de rol van de bestuurscommissies, voedselverspilling, sociaal ondernemerschap.

 Waarom een Burgertop?

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de helft van de stemgerechtigden niet gestemd. Maar het is een misvatting om te denken dat mensen die niet stemmen niet betrokken zijn bij hun stad. Wij, de organisatoren van Burgertop, vinden het belangrijk te zoeken naar nieuwe vormen van democratie waarin een grotere groep burgers betrokken wordt bij het bestuur van hun eigen stad. Met het organiseren van de Burgertop hebben we laten zien dat er andere vormen van democratie mogelijk zijn dan alleen stemmen op politieke partijen.

Diversiteit

Een groep van twintig ambassadeurs uit verschillende geledingen van de Amsterdamse samenleving (waaronder zanger/muzikant, media persoonlijkheid/presentatrice, ondernemer, architect, journalist, docent, schrijver) nodigde Amsterdammers uit om deel te nemen aan de top. Daarnaast zijn vrijwilligers op pad gegaan om met hun stadgenoten te praten en ze uit te nodigen.

Landelijke trend

In verschillende steden hebben bewoners het initiatief genomen tot een burgertop. Zo vonden er al bijeenkomsten plaats in Amersfoort en Uden en was op 6 juni ook een burgertop in Groningen. Minister Plasterk heeft gemeenten aangespoord ruimte te laten voor experimenten met lokale regels. Citaat nieuwsbericht Rijksoverheid 8 januari 2015: “Plasterk juicht initiatieven van burgers toe en wil deze faciliteren”.

De Nederlandse burgertoppen zijn daarnaast onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De bijzonder hoogleraar verbonden aan de Thorbecke leerstoel van de universiteit van Leiden, Job Cohen, was als wetenschapper en als Amsterdammer bij de top in Amsterdam aanwezig.

Burgertop-Amsterdam-logo-def