Resultaten van de Burgertop Amsterdam

Hier staat de eerste inventarisatie van alle ideeën die uit de Burgertop Amsterdam gekomen zijn:

(zie ook het persbericht van zaterdag 13 juni)

U kunt alle ideeen ook downloaden in één pdf document.

Wilt u zich ook aansluiten bij één van de ideeën? Dat kan!

Gebruik dan dit formulier om u te melden en we nemen contact met u op.

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummer

Tafelnummer (klik op driehoekje rechts om tafelnummer te selecteren) *

Idee waar u zich bij wilt aansluiten (korte omschrijving geven zoals in presentatie hierboven staat) *

Velden met * zijn verplicht om in te voeren

Toelichting

Op de Burgertop is er in drie rondes gepraat en nagedacht. De onderwerpen waren aangedragen door de deelnemers zelf en waren van te voren bekend. Van de 35 tafels bleek een aantal onderwerpen er populair terwijl er voor andere thema’s weinig animo was. Erg populair waren deze thema’s:

 • burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven
 • de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing
 • de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum

Uiteindelijk zijn aan 27 tafels de thema’s besproken en eindigde elke tafel met een uitdagende vraag. Hieronder de ideeën die er zijn ontwikkeld en de lijst met thema’s en uitdagende vragen. Of klik op Burgertop-uitdagende-vragen om de lijst te downloaden.

De uitdagende vragen uit gespreksronde 1:

tafel 1: burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven

 • Hoe zorgen we ervoor dat de invloed van burgers en buurten een gelijkwaardige positie heeft in de besluitvorming in de stad?

tafel 2: de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing

 • Hoe kunnen we goed burgerschap organiseren en welke rol heeft de bestuurscommissie daarin?

tafel 3: de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum

 • Hoe kunnen we de toerist en de toerisme-industrie eerlijk laten meebetalen aan de leefbaarheid van de stad?

tafel 4: de invloed van burgers op lokaal beleid en begroting

 • Hoe kan de informatie-uitwisseling zo geregeld worden dat meer burgers betrokken worden bij de lokale besluitvorming?

tafel 5: stadslandbouw – stadsimkers – buurtmoestuinen

 • is samengegaan met 7

tafel 6: schone energie

 • Hoe kunnen we samen vervuiling door vervoer aanpakken?

tafel 7: duurzaam voedselgebruik

 • Hoe krijgen we duurzaam ruimtegebruik op de publieke en politieke agenda?
 • Hoe kunnen we meer sociaal economische, sociale en ecologische waarde geven aan voedselafval?
 • Hoe kunnen we de waarde van het riool en het water inzetten?

tafel 8: sportclubs beter benutten

 • is opgeheven

tafel 9: jeugdwerkloosheid en stageplekken

 • is opgeheven

tafel 10: jeugd in de stad (12-18 jr)

 • Hoe zorg je ervoor dat actieve jongeren niet inactief worden?

tafel 11: burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven Hoe kunnen we als burger en

 • overheid tot een grotere mate van zelfbestuur komen voor en door burgers?

tafel 12: recyclen van afval

 • is samengegaan met 7

tafel 13: groen in de stad

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle Amsterdammers zelf de verantwoordelijkheid kunnen, willen en gaan nemen voor groen in de stad?

tafel 14: luchtkwaliteit (minder luchtvervuiling)

 • Hoe kunnen we het probleem van luchtvervuiling per ongeluk oplossen door het te verbinden met andere vraagstukken in de wijk?

tafel 15: zwarte scholen, witte scholen

 • Hoe kunnen we schoolkinderen met verschillende achtergronden (sociaal en cultureel) meer met elkaar in contact brengen?

tafel 16: rekening houden met bewoners bij plan in de stad (planschade)

 • is opgeheven

tafel 17: de festivalisering van de stad

 • Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat festivals minder overlast veroorzaken?

tafel 18: de multiculturele rijkdom (tolerantie, discriminatie, respect)

 • Hoe ontwikkelen we de moed om zelf te reflecteren en om daardoor in te zien hoe wij daadwerkelijk naar de ander kijken?
 • Hoe kunnen we ons hokjesdenken laten varen en zo de eis voor integratie naar participatie voor iedereen veranderen?

tafel 19: de rol van religie in Amsterdam

 • Hoe kan religie, zonder inmenging van de overheid, de verhoudingen in de stad verbeteren?

tafel 20: armoede en ongelijkheid (verschillen arm-rijk)

 • Hoe kunnen we de solidariteit tussen de 2 groepen rijk en arm bevorderen en de kloof verkleinen?

tafel 21: de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing

 • Hoe zorgen we ervoor dat 25% van de voorstellen burgertop wordt uitgevoerd zodat vertrouwen democratie wordt hersteld?

tafel 22: samenwerking in de wijk tussen burgers, ondernemers en professionals

 • Hoe halen we drempels weg om te samenwerken?

tafel 23: toegankelijkheid in de openbare ruimte

 • is opgeheven

tafel 24: Amsterdam in 2030

 • Hoe kunnen we de kwaliteiten van de Amsterdammers optimaal bijdragen aan de kwaliteit van Amsterdam?

tafel 25: de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum

 • Hoe kunnen we zorgen voor goed en gedeeld gastheer/ gastvrouwschap in Amsterdam?

tafel 26: de regeldruk (vergunningbeleid)

 • is opgeheven

tafel 27: het centrum auto-vrij, parkeren in Amsterdam (fietsen, auto’s) en verkeersveiligheid in de stad

 • Hoe zorgen wij dat infrastructuur beter afgestemd wordt op de vele soorten verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers etc.)?
 • Hoe kan de gemeente burgers meer betrekken bij de verkeersveiligheid?
 • Hoe kunnen we de hufterigheid in het verkeer een halt toe roepen?

tafel 28: parkeren in Amsterdam (fietsen, auto’s)

 • is samengegaan met 27

tafel 29: verkeersveiligheid in de stad

 • is samengegaan met 27

tafel 30: ondernemen vanuit een uitkering / sociaal ondernemerschap

 • Hoe kunnen wij en betrokken instanties (DWI UWV) ondernemende initiatieven van burgers stimuleren en een faciliterende rol aannemen?

tafel 31: dicriminatie op de arbeidsmarkt

 • is opgeheven

tafel 32: betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat woningen betaalbaar en beschikbaar blijven?

tafel 33: Airbnb, toerisme en de woningvoorraad

 • Hoe zorgen we ervoor dat lusten en lasten van bewoners en toeristen rond woninggebruik meer in balans komen?

tafel 34: ouderen langer thuis blijven wonen

 • Hoe zorgen we ervoor dat de maatschappij wezenlijk betrokken is bij de situatie van ouderen?

tafel 35: inspraak van huurders en bewonersparticipatie

 • Hoe kunnen de huurders- en bewonersbelangen versterkt worden?
Burgertop-Amsterdam-logo-def