Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

Hedendaagse technologische ontwikkelingen veranderen de manier waarop mensen zich met elkaar, met de samenleving en met de overheid verbinden. In een tijdperk van sociale media, smartphones en een hoge internetdichtheid is iedereen in staat nieuwe ideeën te lanceren en zich snel te verbinden met sympathisanten. Met een simpele hashtag voor onze #ideeën, kan een zelfstandig woord uitgroeien tot een krachtig en inspirerend instrument, dat mensen in staat stelt zich te organiseren rond een pril idee.

Netwerk Democratie ziet in deze technologische ontwikkelingen mogelijkheden om maatschappelijke veranderingen te initiëren. De wereld ligt onder onze vingertoppen en de mogelijkheden zijn eindeloos: petities, burgerinitatieven, collectieve acties, sociale bewegingen en zelfs revoluties. Door het internet wordt informatie sneller uitgewisseld, en krijgen burgers de gelegenheid deze informatie eigen te maken en te hergebruiken, ook buiten de reguliere overheid om. Het geeft burgers nieuwe instrumenten; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Netwerk Democratie zet zich in voor een gelijkwaardige informatiepositie tussen overheid en burger door het bevorderen van transparantie, toegankelijkheid en accountabilitiy van de overheid. Tegelijkertijd zet Netwerk Democratie zich in om burgerparticipatie te stimuleren, burgerinitiatief meer zichtbaar te maken en burgers het gereedschap te bieden om zich op effectieve manier te verhouden tot de maatschappelijke instanties die hen vertegenwoordigen.

Burgertop-Amsterdam-logo-def