De Vrijwilligersacademie Amsterdam geeft met partnerorganisaties professionele trainingen aan vrijwilligers in zorg en welzijn uit Amsterdam en omgeving.

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is opgericht op initiatief van de vrijwilligersorganisaties Markant, Schorer, Kuria en De Regenboog Groep en wordt onder andere gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

Burgertop-Amsterdam-logo-def