Tien redenen waarom het stadsgesprek vanavond zo belangrijk is (en je er dus bij moet zijn!)

Vanavond organiseert Pakhuis de Zwijger het stadsgesprek ‘Bestuur op de schop‘ over de vraag: Brengt het nieuwe bestuurlijk stelsel meer of minder democratie? Aanwezig zijn oa wethouder Choho, Gabriel van den Brink, Albert Jan Kruiter, Farnosh Forozesh, Ingeborg Hoogveld en verschillende raadsleden. Hieronder tien redenen waarom je er zeker bij moet zijn.

“Een goed gesprek gaat nooit over de mensen maar altijd om de inhoud, maar het zijn wel de mensen die straks beslissen over de inhoud.”

❌❌❌

  1. Wethouder Choho is er bij en praat mee. 👍🏼 Hij is verantwoordelijk voor het zogenaamde ‘bestuurlijk stelsel’ (= democratische structuur) en heeft in oktober een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor een nieuwe democratische structuur voor de stad.
  2. Ook verschillende raadsleden zijn aanwezig.👌🏼 Zij gaan in januari over dit voorstel een besluit nemen. Het advies van het college van B&W aan hen is dat ze het aannemen. Er ligt immers maar één voorstel. 😯
  3. Met dit voorstel gaat Amsterdam aardig tegen de tijdgeest in 🕦🕥🕤: vervangen huidige bestuurscommissies door drie superambtenaren (die worden aangesteld door de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen), bewoners mogen via stemming in een adviescommissies zittin nemen, zonder formele invloed, en geen maatwerk maar één blauwdruk voor alle stadsdelen.
  4. De urgentie is hoog: de commissie algemeen zaken van de gemeenteraad (zij ‘doen’ ’t bestuurlijk stelsel) vergadert op 12 januari voor laatste keer over het voorstel, en de gemeenteraad stemt 🗓 25 of 26 januari. Daarmee is voor ten minste vier, maar waarschijnlijk voor langer, de democratische structuur van de stad bepaald.
  5. Je hoort wel eens ‘Democratie is te belangrijk om aan politici over te laten.’ In dit geval is de marge nog smaller: alleen de fracties van de coalitie lijken het plan te steunen. 😟 Zij hebben samen 26 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Bovendien wordt er binnen sommige fracties van mening verschilt over het voorstel. De enige manier waarop de coalitiepartijen het voorstel kunnen aannemen, is wanneer de fractievoorzitters goed zijn voor hun handtekening 🖊, zoals het college hoopt. Beslissen bij meerderheid is een democratisch goed, maar het is de vraag of voor de vertimmering van de democratie zelf, dit principe genoeg democratische legitimatie biedt.
  6. ‘Vertegenwoordiging op stadsdeelniveau is erg belangrijk als tegenwicht tegen macht van de centrale stad.’ zei onderzoeker Derk Loorbach gisteren in Rotterdam. Hij is de onderzoeker die in opdracht van de gemeenteraad van Rotterdam hun bestuurlijk stelsel heeft geëvalueerd. In het Amsterdamse voorstel ontbreekt dit: bewonerscommissies krijgen géén formele invloed en mogen alleen advies geven. Maar de aangestelde bestuurders kunnen dat naast zich neer leggen. 🙁 Het ontbreken van tegenspraak is funnest voor een gezonde democratie. In Rotterdam ligt er nog geen voorstel voor een nieuw stelsel, daar gaat de gemeenteraad zelf eerst over vergaderen.
  7. De (nationale) Gemeentewet zet de kaders voor de lokale democratie, en met name voor het representatieve aspect (slechts één volksvertegenwoordiging met budgetrecht per gemeente) Maar steden kunnen zelf bepalen hoe ze representatie verrijken en de complementaire participatieve democratie inrichten. Het voorstel van de wethouder volgt de wet erg streng.☹️ Ondertussen geeft minister Plasterk aan ruimte te gaan maken voor democratische experimenten, met de participatieve én representatieve democratie.
  8. Amsterdam is een bruisende stad met betrokken mensen. De afgelopen jaren hebben inwoners en ondernemers veel initiatieven genomen om hun straat, buurt of stad te verbeteren. 🛠 De tijd is rijp om 1) deze energie niet meer als burgerparticipatie te labelen (burgers helpen overheidsbeleid uit te voeren) maar als participatieve democratie (burgers geven samen vorm aan een algemeen belang). En 2) deze manier van werken te verankeren 🔗 in het bestuurlijk stelsel.
  9. Bij verkiezingen in maart 2014 ging slechts 50,3% van de Amsterdammers stemmen. Als de trend zich doorzet zakt het opkomstpercentage in 2018 onder de helft. 😢 Het argument dat mensen die niet stemmen, niet betrokken zijn gaat al lang niet meer op. De urgentie is dus hoog om veel meer democratische vormen in te zetten om samen onze stad te besturen. Dat moet dan wel nu 🚩gebeuren.
  10. En als laatste: Amsterdam kent een lange geschiedenis van zelfbestuur, activisme en betrokkenheid. We zijn een gastvrije en barmhartige stad. Maar daarom zijn we democratisch ook lui geworden: we regelen formeel alleen de hoofdlijnen, de rest komt wel goed, is de hoop. Maar dat kan de stad nog aardig gaan opbreken wanneer inwoners niet veel meer zeggenschap en middelen krijgen om de stad samen vorm te geven. 😣 Het stadsbestuur heeft nu één goede kans om Amsterdammers serieus te nemen, hun democratische betrokkenheid te onderkennen en deze waardig te faciliteren. 🙌🏼👏🏽💪🎉

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten